Slide 1

Slide 2


ČASOVI ZA OSNOVCE


Individualni časovi hemije prilagođeni potrebama učenika...


PROČITAJ VIŠE

Slide 3

ČASOVI ZA SREDNJOŠKOLCE

Pripreme za testove i prijemne ispite...

PROČITAJ VIŠE

Slide 1 Image

Slide 1 Image

Slide 2 Image

Slide 3 Image

Slide 3 Image

Service 1

ONLINE ČASOVI

Za decu i studente

7+ / 18+

Service 2

ZAKAŽI ČAS

Zakažite čas u terminu

koji Vam najviše odgovara

Service 3

PORODIČNI PAKET

Zajedno savladajte hemiju, fiziku, matematiku

ili biologiju, i ostvarite popust na časove ...

ONLINE ČASOVI PRIRODNIH NAUKA

Naučite....

Joahna Smith

Joahna Smith

HEMIJU

- DETALJNIJE -

Zavolite hemiju učeći pametno i bez stresa...

John Doe

John Doe

FIZIKU

- DETALJNIJE -

Pomoć pri izradi domaćih zadataka, seminarskih i diplomskih radova...

Robert Smith

Robert Smith

MATEMATIKU

- DETALJNIJE -

Pokušaj da na svoj domaći zadatak gledaš kao na proveru sopstvenog znanja...

Joahna Doe

Joahna Doe

BIOLOGIJU

- DETALJNIJE -

Budite fleksibilni i spremni da promenite svoj pristup učenju...

ZANIMLJIVOSTI

iz sveta prirodnih nauka...

Životna lekcija

"Decu treba naučiti kako da misle, ne šta da misle.

Margaret Mid

Parallax Image

Parallax Image

HEMIJA - FIZIKA - MATEMATIKA - BIOLOGIJA

Pomoć prilikom učenja, izrade domaćih zadataka, pripreme za prijemne ispite...

3 Blog Posts

ONLINE ČASOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU DO 15 GODINA

ONLINE ČASOVI PRIRODNIH NAUKA

Nove lekcije, obnavljanje gradima, pitanja, zadaci ...

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image
No posts.
No posts.

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage